+48 91 469 30 58

Biomateriały

Wszystko zaczynamy od solidnych fundamentów...

Biomateriały w stomatologii, ortopedii i neurochirurgii

biomateriałyBiomateriały jako substytut kostny pochodzenia syntetycznego oraz naturalnego stosowany jest w medycynie z powodzeniem od wielu lat. Substytut kostny, zwany również materiałem kościozastępczym lub po prostu gruzem kostnym, lub granulatem kostnym, stanowi bardzo często sprawdzoną alternatywę dla przeszczepów autogennych. Łatwe i wygodne stosowanie tego typu biomateriałów spopularyzowało ich szerokie wykorzystanie przez implantologów w stomatologii, ortopedii oraz neurochirurgii.

Kość jest jedną z dwóch najczęściej przeszczepianych tkanek, zaraz po krwi. Na świecie wykonuje się ich ponad 3 miliony rocznie. Początkowo wykorzystywano głównie kość z przeszczepów autogennych jednak szybki rozwój biotechnologii spowodował pojawienie się na rynku bardzo wielu produktów syntetycznych.

Odbudowa kostna zwana również sterowaną regeneracją kości stała się w dzisiejszych czasach standardowym postępowaniem w leczeniu ubytków kostnych, a często jedyną możliwością skutecznego leczenia. Polega ona na umieszczeniu biomateriału w rekonstruowanej okolicy oraz w razie potrzeby pokrycie go błoną blokującą przerastanie tkanek miękkich. Po określonym czasie materiał ulega pełnej przebudowie tworząc tkankę kostną o właściwościach naturalnej kości. Tworząc stabilny fundament pozwala on na skuteczne osadzenie implantów stomatologicznych.

Nasze biomateriały syntetyczne produkowane są na bazie trójfosforanu wapnia β-TCP. Jest to materiał biokompatybilny, resorbowalny i osteokondukcyjny a jego właściwości fizyczno-chemiczne umożliwiają doskonałe zachowanie tkanek w miejscu augmentacji. Materiał jest z powodzeniem wykorzystywany w zabiegach podnoszenia dna zatoki, przygotowujących do osadzenia implantów.

Proponujemy Państwu biomateriały w następującej formie:

W zależności od wymaganej szybkości przebudowy, jako uzupełnienie oferty, przygotowaliśmy dla Państwa oprócz produktów na bazie trójfosforanu wapnia i hydroksyapatytu również hemostatyczną matrycę kolagenową pochodzenia bydlęcego- Collapat.


więcej

aktualności


Implanty medyczne pokryte diamentami


Pisaliśmy poprzednio o nowatorskiej metodzie pokrywania powirzchni implantów "nanosłupkami", nad którą pracują naukowcy z Indii. Dziś piszemy o inny podejściu do tego problemu. Tym razem o pracach naukowców z...

Bakteriobójcze nanosłupki


Pisaliśmy już o polskich badaniach zainspirowanych zachowaniem niektórych bakterii, które w odpowiednich warunkach produkują biodegradowalny i biozgodny plastik. Teraz kolejny przykład jak natura może inspirować...

Bioplastik produkowany przez bakterie


Naukowcy z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie prowadzą badania nad bakteriami, które w odpowiednich warunkach wytwarzają polimer przypominający plastik. Znanych nauce jest ponad 150...