+48 91 469 30 58

Biomateriały

Wszystko zaczynamy od solidnych fundamentów...

Biomateriały w stomatologii, ortopedii i neurochirurgii

biomateriałyBiomateriały jako substytut kostny pochodzenia syntetycznego oraz naturalnego stosowany jest w medycynie z powodzeniem od wielu lat. Substytut kostny, zwany również materiałem kościozastępczym lub po prostu gruzem kostnym, lub granulatem kostnym, stanowi bardzo często sprawdzoną alternatywę dla przeszczepów autogennych. Łatwe i wygodne stosowanie tego typu biomateriałów spopularyzowało ich szerokie wykorzystanie przez implantologów w stomatologii, ortopedii oraz neurochirurgii.

Kość jest jedną z dwóch najczęściej przeszczepianych tkanek, zaraz po krwi. Na świecie wykonuje się ich ponad 3 miliony rocznie. Początkowo wykorzystywano głównie kość z przeszczepów autogennych jednak szybki rozwój biotechnologii spowodował pojawienie się na rynku bardzo wielu produktów syntetycznych.

Odbudowa kostna zwana również sterowaną regeneracją kości stała się w dzisiejszych czasach standardowym postępowaniem w leczeniu ubytków kostnych, a często jedyną możliwością skutecznego leczenia. Polega ona na umieszczeniu biomateriału w rekonstruowanej okolicy oraz w razie potrzeby pokrycie go błoną blokującą przerastanie tkanek miękkich. Po określonym czasie materiał ulega pełnej przebudowie tworząc tkankę kostną o właściwościach naturalnej kości. Tworząc stabilny fundament pozwala on na skuteczne osadzenie implantów stomatologicznych.

Nasze biomateriały syntetyczne produkowane są na bazie trójfosforanu wapnia β-TCP. Jest to materiał biokompatybilny, resorbowalny i osteokondukcyjny a jego właściwości fizyczno-chemiczne umożliwiają doskonałe zachowanie tkanek w miejscu augmentacji. Materiał jest z powodzeniem wykorzystywany w zabiegach podnoszenia dna zatoki, przygotowujących do osadzenia implantów.

Proponujemy Państwu biomateriały w następującej formie:

W zależności od wymaganej szybkości przebudowy, jako uzupełnienie oferty, przygotowaliśmy dla Państwa oprócz produktów na bazie trójfosforanu wapnia i hydroksyapatytu również hemostatyczną matrycę kolagenową pochodzenia bydlęcego- Collapat.


więcej

aktualności


Materiały stosowane do augmentacji kości


Augmentacja kości nazywana również sterowaną regeneracją kości, lub nadbudową kości, to zabieg stosowany przede wszystkim w stomatologii polegający na wypełnieniu pojedynczych ubytków kości wyrostka...

Polska sztuczna kość z Lublina


Od 2004 roku trwają prace nad biomateriałem posiadającym zdolność zastąpienia ludzkiej kości. Zespół Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierownictwem prof. Grażyny Ginalskiej stworzył kompozyt sztucznej...

Polimery w Medycynie - konferencja


Polimery w Medycynie to konferencja, której inicjatorem i organizatorem jest Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 27-28 maja. Szeroka tematyka...