+48 91 469 30 58

Gruz kostny

Gruz kostny jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów kościozastępczych. Często napotykanym problemem przez lekarzy chirurgów, czy stomatologów jest ubytek kości pacjenta. Odbudowa kości różnymi materiałami kościozastępczymi w formie gruzu kostnego, granulek, bloczków czy pasty w obrębie powstałych ubytków oraz sterowana regeneracja tkanek stały się ważnymi metodami terapeutycznymi w stomatologii, chirurgii-szczękowej, czy ortopedii.

W przypadku braku kości własnej do wszczepienia implantu, konieczne jest odbudowanie zanikłej struktury kostnej dla osiągnięcia oczekiwanego efektu zarówno funkcjonalnego jak i estetycznego.

Lekarze bardzo często sięgają dziś po gruz kostny pochodzenia syntetycznego. Fosforan wapnia należy do chemicznej rodziny soli wapnia. Najbardziej znanym i obecnie stosowanym fosforanem wapnia w chirurgii jest hydroksyapatyt i beta trójfosforan wapnia (β-TCP). Zastosowanie materiałów kościozastępczych często pozwala na zrezygnowanie z drugiego, obciążającego Pacjenta zabiegu pobrania kości.

BETA-TCP jest syntetycznym materiałem bioceramicznym do stosowania w periodontologii, implantologii, ortopedii oraz w innych dziedzinach chirurgicznych wymagających regeneracji kości.

Bioresorbowalny syntetyczny gruz kostny z β-TCP, ze względu na swoje chemiczne podobieństwo do kości i doskonałą biozgodność jest dziś najczęściej wykorzystywany do odbudowy ubytków kostnych.

Francuska firma SBM już ponad 20 lat bazuje na fosforanie trójwapniowym (β-TCP) w produkcji syntetycznego gruzu kostnego do wypełniania pustych przestrzeni kostnych. Wieloletnie doświadczeni, ciągłe badania kliniczne i wysoce wyspecjalizowane zaplecze laboratoryjne, odzwierciedla się w wysokiej jakości produkowanych przez nich implantów.

Na gojenie kości wpływa aktywność komórek kości - osteoblastów. Komórki te są odpowiedzialne za opracowanie tkanki kostnej i zmineralizowanie pozakomórkowej macierzy. Obecność rozpuszczalnych jonów wapnia i fosforanu aktywuje osteoblasty do działania.

Gruz kostny właściwości

Właściwości implantów z β-TCP:

Na wysoką skuteczność materiału kościotwórczego ogromy wpływ ma jego porowatość. Porowatość implantów Bio1 waha się od 30%-70% co zapewnia im optymalną wytrzymałość mechaniczną, a kontrolowana mikroporowatość pozwala na penetrację komórek kostnych i poprawia integrację przeszczepu kostnego w tkance kostnej. Dlatego też gruz kostny z fosforanu trójwapniowego może zwiększyć i przyspieszyć gojenie kości.

Wybierając gruz kostny z czystego β-TPC (bez hydroksyapatytu), wybieramy: