+48 91 469 30 58

LIT Sp. z o.o.


ul. Jelenia 34
70-791 Szczecin
lit@lit.net.pl

   +48 91 469 30 58
   +48 91 469 30 59

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS: 0000287425
NIP: 779-23-17-146
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN wniesiony w całości gotówką.