+48 91 469 30 58

Kolagenowy substytut kości

Ubytki kości to codzienny problem w stomatologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, czy ortopedii. Od początku lat 80 zaczęto stosować alloprzeszczepy jako alternatywę dla autoprzeszczepów, które często nie dawały pożądanych efektów.

Duże znaczenie biomateriałów syntetycznych wapniowo-fosforanowych, czy kompozytowych (macierz kostna + hydroksyapatyt) w medycynie jest dziś oczywista.

Opatentowany proces pozyskiwania kolagenu i produkcji substytutu połączone z wieloletnimi badaniami klinicznym prowadzonymi przez francuską firmę SYMATESE pozwoliło na stworzenie materiału kościotwórczego o wysokiej skuteczności.

Substytut kostny oparty na kolagenie i hydroksyapatycie umożliwia przerost substancji kostnej w celu zrekonstruowania ubytków kostnych. Oczyszczony stabilny kolagen typu I-ego pochodzenia bydlęcego w postaci porowatej matrycy służy jako rusztowanie dla hydroksyapatytu. Dzięki tej matrycy Collapat II uzyskał silne właściwości hemostatyczne i jest całkowicie wchłaniany w ciągu kilku tygodni.

Ceramiczne granulki HA rozproszone w podłożu kolagenowym nadają substytutowi właściwości osteokonduktywne i pozwalają na migrację osteoblastów, a na całym obszarze przeszczepu powolne wchłanianie hydroksyapatytu pozwala na intensywną regenerację kości.

Proces sterowanej regeneracji tkanek opracowany w substytucie - Collapat II pozwala na zachowanie swojej struktury podczas, gdy komórki pacjenta stopniowo wypełniają ubytek kostny. "Znika" natomiast, gdy miejsce przeszczepu wypełnione zostanie komórkami, aby nie zakłócać procesu nowo utworzonej kości.

Na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Collapatu II ogromny wpływ mają:

Collapat II jest materiałem w pełni bezpiecznym dzięki wieloetapowemu procesowi produkcji z zachowaniem wysokiej kontroli mikrobiologicznej, podczas których dochodzi do całkowitej dezaktywacji wirusów oraz innych zakaźnych czynników np. prionów. Materiał ten uzyskał maksymalne bezpieczeństwo, względem wirusów zakaźnych BSE.