+48 91 469 30 58

Syntetyczny substytut kości

Bioresorbowalny syntetyczny substytut kości, dzięki swoim właściwościom jest dziś najczęściej wykorzystywanym materiałem kościozastępczym.

Fosforan wapnia należy do chemicznej rodziny soli wapnia. Najbardziej znanym i obecnie stosowanym w chirurgii jest hydroksyapatyt i beta trójfosforan wapnia.

Czysty beta-trójfosforan wapnia (Ca3(PO4)2) jest syntetycznym, resorbowalnym materiałem wytwarzanym z wodorotlenku wapnia (Ca(OH)2) i kwasu fosforowego (H3PO4). Wykorzystując bardzo dobre właściwości osteokondukcyjne i podobieństwo do struktury naturalnej kości, materiał ten pozwala na użycie go w formie matrycy do regeneracji i przebudowy kości.

Francuska firma SBM specjalizuje się w produkcji syntetycznych substytutów kości do wypełniania pustych przestrzeni. Przez ponad 20 lat opracowała pełną gamę w pełni przyswajalnych implantów syntetycznych z β-TCP wysokiej czystości. Analizując potrzeby lekarzy w zależności od przypadków klinicznych wytwarza biomateriały kościozastępcze w różnych formach takich jak:

Substytuty kości oparte na bazie syntetycznego fosforanu trójwapniowego są gotowe do użycia jako kość gąbczasta lub korowo-gąbczasta. Dzięki swojemu pochodzeniu są bezpieczne w stosowaniu, gdyż nie niosą ryzyka wirusowego zakażenia, pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego.

BETA-TCP jest syntetycznym materiałem bioceramicznym do stosowania w periodontologii, implantologii, ortopedii oraz w innych dziedzinach chirurgicznych wymagających regeneracji kości. Materiał augmentacyjny jest przeznaczony do odbudowy ścian ubytków kostnych, defektów będących wynikiem osteotomii, podnoszenia dna zatoki szczękowej, defektów periodontologicznych.

Charakterystyka substytutu kości

Najważniejsze i niezbędne cechy biomateriałów syntetycznych to: