+48 91 469 30 58

2020-07-25

Bioplastik produkowany przez bakterie


Bioplastik produkowany przez bakterie

Naukowcy z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie prowadzą badania nad bakteriami, które w odpowiednich warunkach wytwarzają polimer przypominający plastik. Znanych nauce jest ponad 150 gatunków bakterii, które w warunkach stresu wytwarzają biodegradowalny i biozgodny plastik, który w łatwy sposób rozkłada się w środowisku naturalnym, lub w organizmie, do którego został wprowadzony.

Naukowcy z Krakowa wskazują na szeroką gamę zastosowań tego naturalnego tworzywa sztucznego. Materiał ten może znaleźć zastosowanie w opatrunkach przyspieszających gojenie ran, zwłaszcza rozległych. Zespół krakowskich naukowców pracuje również nad zastosowaniem bioplastiku w implantach kości, do powlekania ceramicznych implantów warstwą, na którą nanoszone będą wyizolowane komórki kości pacjenta.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

«powrót