+48 91 469 30 58

2019-10-24

Polskie interdyscyplinarne badania naukowe nad biomateriałami kompozytowymi


Polskie interdyscyplinarne badania naukowe nad biomateriałami kompozytowymi

W kwietniu 2019 roku ogłoszone zostały wyniki konkursu TEAM-NET organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Jednym z laureatów konkursu został projekt: "Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego".

Projekt realizowany będzie przez połączony zespół badawczy złożony z naukowców Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Celem projektu jest opracowanie nowych, polimerowo-ceramicznych biomateriałów kompozytowych przeznaczonych do zastosowań w medycynie regeneracyjnej – w sterowanej regeneracji układu kostnego, a jego budżet wyniesie 14 mln złotych. Kierownikiem projektu został prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk z Politechniki Wrocławskiej.

Badania w ramach projektu mają doprowadzić do opracowania implantów porowatych do regeneracji tkanek kostnych oraz implantów stabilizujących kości pokrytych innowacyjnymi materiałami powłokowymi.

«powrót